Gratis vård för dig 85 år och äldre

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.

Kontakta oss via telefon

08-123 390 20

Samtalsbokning.

Röstbrevlåda för Återbud dygnet runt.

Bokningsbara tider på nätet

Du kan boka tid direkt även för nybesök via 1177, vårdguidens e-tjänster.