Skriv ut den här sidan

Lymfterapi

Lymfterapeuten bedömer och behandlar lymfödem, vilket är en svullnad som vanligast uppstår i arm eller ben.

Lymfödem orsakas av ett skadat lymfsystem t.ex. efter cancerbehandling och kallas då ”sekundärt lymfödem”.
Lymfödem kan också uppstå p.g.a. en medfödd svaghet i lymfsystemet och kallas då ”primärt lymfödem”.

Behandling enligt KFÖ – Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi.

I denna ingår:

  • Kompression
  • Manuellt Lymfdränage
  • Motion och Rörelseövningar
  • Hudvård

Behandlingen anpassas efter den enskilde patientens behov och det görs kontinuerliga uppföljningar av lymfödem och kompressionsstrumpor.

Stor vikt läggs på instruktioner i egenvård.