Skriv ut den här sidan

Dietist

Utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och sina specifika kunskaper om matens betydelse för hälsa och sjukdom ger en dietist kostbehandling och kostinformation vid till exempel:

  • Diabetes typ 2
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Övervikt och fetma
  • Födoämnesintolerans
  • Mag- och tarmsjukdomar
  • Lungsjukdomen KOL
  • Undernäring