Inför ditt besök

Vi vill gärna att du kommer i god tid till besöket. Tänk på att det kan ta tid i trafiken, med parkering och eventuella köer i receptionen.

För att underlätta vid ditt första besök till sjukgymnast eller arbetsterapeut på mottagningen (eller om du söker på nytt, för andra besvär) så vill vi att du fyller i vårt nybesöksformulär innan besöket. Detta kan du göra på mottagningen, eller skriva ut hemma och ta med dig ifyllt till besöket.

Skriv ut den här sidan